مراکز داده و شبکه های هوشمند

مرکز داده (Data Center) به مجموعه‌ای از سرویس گرها، زیرساخت‌های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته می‌شود که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه (اینترنت/اینترانت/اکسترانت) بکار گمارده می‌شوند. سازمان ها، شرکت ها، و افراد می‌توانند با به کارگیری سرویس‌های ارایه شده از طرف مرکز داده، وب‌گاه ها، اطلاعات و سرویس‌های مبتنی بر شبکه خود را بر روی اینترنت (اینترانت/اکسترانت) راه اندازی کنند. مرکز داده، بسته به نوع کاربردی که برای آن تعریف شده است، می‌تواند به عنوان یک مرکز پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع آوری داده و یا تمامی این موارد عمل کند.

مراکز داده بسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اینترنت در حال سرویس دهی هستند که برخی از این مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و برخی دیگر در اینترنت به صورت تجاری و یا عمومی قابل استفاده هستند. :

  • امكانسنجي توليد مسير ياب بومي شبكه
  • طراحي مفهومي بانك سازمان جغرافيايي( مركز داده جغرافيايي)
  • طراحی و ساخت رله سنکروچک

 

 

شبکه های هوشمند

شبکه هوشمند ،شبکه ای است که با استفاده از فن آوری های دیجیتال و پیشرفته به مدیریت و کنترل منابع تولید برق می پردازد. شبکه های هوشمند، سعی در حداقل سازی هزینه ها و اثرات زیست محیطی و افزایش قابلیت اطمینان،سیستم قدرت دارد. به طور كلی برای شبكه های هوشمند 6 كاربری اساسی شامل زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته، پاسخ به تقاضا یا مدیریت سمت تقاضا، منابع تولید پراكنده و ذخیره سازی، اتوماسیون توزیع، آگاهی فراگیر از موقعیت منطقه، و حمل و نقل الكتریكی تعریف می شود.

÷