آموزش و تحقیقات

 آموزش

به منظور اشاعه دانش و یا تعامل محققین برگزاری کنفرانس های علمی و یا اجرای کارگاه های آموزشی یکی از مناسب ترین ابزارها می باشد. 

جهت برپایی یک کنفرانس با سطح قابل قبول لازم است علاوه بر فرآیندهای علمی( فراخوان مقاله، کارگاه های آموزشی و..) برخی برنامه های دیگر نیز مورد توجه قرارگیرد . از جمله بر نامه ریزی برپایی نمایشگاه و فن بازار  و یا کارگاههای آموزشی و میزگردها در مجاورت کنفرانس به منظور ارائه توانمندی های علمی و فنی جهت آشنایی شرکت کنندگان در کنفرانس با پیشرفت های تکنولوژیکی در کشور یا جهان می باشد.

جهت ترویج دانش روز و فناوری های نوین برگزاری کارگاه های معرفی و بیان کاربردهای عملی آنها از جمله مهمترین ملزومات توسعه دانش بشری می باشد که با برخورد رودررو ما بین ارائه دهنده و مخاطب امکان رفع هرگونه ابهام و شبه را بطور مستقیم و سریع فراهم می نماید.

برخی فعالیت های انجام شده شرکت مرزگستران فناوری و همکارانش در حوزه آموزش عبارتند از:

همایش ها

کارگاه ها

 

تحقیقات

شامل دو بخش تحقیقات راهبردی و تجاری سازی می باشد:

تحقیقات راهبردی

کلیه مطالعات زیر بنایی که شامل تحقیقات راهبردی، شناخت حوزه های جدید علم و فناوری، معماری سازمانی، مهندسی مجدد سازمان، تبیین فرآیندهای سازمانی، تدوین استانداردها و از این قبیل در دسته تحقیقات دانش بنیان تقسیم بندی گردیده اند.

تجاری سازی

به فرآیندهایی اتلاق می گردد که پس از به ثمر رسیدن یک تحقیق و تست های آزمایشگاهی آن و سپس ساخت نمونه نیمه صنعتی تلاش می نماید مراحل توسعه و تحقیق(R&D) را تا مرحله ورود به بازار مصرف محصول دنبال نماید. :

برخی فعالیت های انجام شده شرکت مرزگستران فناوری و همکارانش در حوزه تحقیقات عبارتند از :