سامانه حمایت از اطلاعات بهداشتی

سیستم های اطلاعات مدیریت مناسب نیازمندی های مراکز بهداشت کشور علاوه بر قابلیت گسترش در آینده باید دارای امکاناتی نظیر تهیه صورت حساب، آموزش، راهنما، تشکیل پرونده الکترونیک، نوبت دهی، محاسبه درآمد و هزینه، گزارشات ، ارتباط با سیستم‌های بیمه، ارتباط با مشتری ، کنترل و ارزیابی را دارا باشد.

سامانه سحاب (سامانه حمایت از اطلاعات بهداشتی) با یاری مرکز بهداشت شرق تهران (زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) و برای بالا بردن سطح بهداشت کشور عزیزمان ایران و با تلاش شرکت مرزگستران فناوری اجرا و به مرحله بهره برداری رسیده است .

  • پیاده سازی با HTML5/CSS3
  • هشدارهای مناسب جهت پیگیری
  • دسترسی راحت
  • تهیه گزارش آماری جامع
  • بررسی عملکرد کاربران
  • کاهش نیروی انسانی
  • پشتیبانی منظم
  • نظارت بر جمعیت تحت پوشش

 

 

 

زیرسیستم ها

ک مرکز بهداشت با توجه به وسعتی که دارد ممکن است دارای بخش‌های گوناگونی باشد. در سیستم اطلاعات مدیرتی که برای این مراکز طراحی گردیده ، کامل‌ترین حالت ممکن در نظر گرفته شده است

دفتر پزشک و پذیرش

شامل : پذیرش ، اطلاعات بیمه ، ثبت تعرفه ها ، گزارش مالی ، ویزیت مامایی ، دفتر پزشک

 

واکسیناسیون

شامل : ثبت واکسن، عوارض، درخواست واکسن، آمار موجودی

 

بهداشت خانواده

شامل : کودک سالم، مانا ، بهداشت باروری، مادر باردار ، مراقبت میانسالان

 

بهداشت کار

شامل : بهداشت حرفه ای ( بازدید کارگاه ، آلاینده سنجی، طب کار )و بهداشت محیط

 

بهداشت دهان و دندان

ثبت تعرفه ، ارتباط با سیستم پذیرش ، محاسبه هزینه با توجه به تعرفه و بیمه

 

گسترش

پیشنهاد مکان مناسب ،     تخمین   نيروي انساني مورد نیاز ،    نظارت و پايش مراكز ، زیج حیاتی